Då kommer slutfrågan... Gör 1% skillnad?

Alla kan vi göra skillnad utifrån bästa förmåga, utöver fina måleriresultat. Våra leverantörer jobbar febrilt för att kunna erbjuda oss dom bästa förutsättningarna genom produkter, både ur ett miljöperspektiv och för oss som använder deras produkter på daglig basis. Utvecklingen går framåt och det är vi tacksamma för, men vi kan inte påskynda processen något avsevärt mer än vad deras forskare och sakkunniga redan gör.

Däremot så kan vi bidra med det vi kan påverka.

1% av vår verksamhets årliga vinst delas ut till 10st olika miljö och ideella organisationer. 1% gånger 10st organisationer = 10% av företagets årliga vinst som delas ut i gåvor.

Vi bidrar till dom som jobbar åt exakt samma håll som våra värderingar, att skapa en bättre plats och miljö för våra medmänniskor. Våran övertygelse är att alla kan och har möjligheten att förändra.

Vi på 101 Procent Måleri engagerar oss för att göra ett så litet avtryck på vår omvärld som möjligt, dock så ger vi tillbaka i god tro om att vi med våra enkla medel kan bidra till en bättre värld för oss som vistas i den.